Naar het nieuwsoverzicht 6-9-2021

14 september stakingsdag kinderopvang
In juli bereikten vertegenwoordigers van werkgevers (BK en BMK) en werknemers (CNV) in de kinderopvang een akkoord over de nieuwe cao. Het FNV heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in dit akkoord, omdat ze van mening is dat er nog te weinig aandacht is voor de werkdruk die pedagogisch medewerkers ervaren. Om hier nogmaals aandacht voor te vragen, organiseert het FNV in aanloop naar Prinsjesdag een tweede landelijke stakingsdag op dinsdag 14 september.

Wat betekent dit voor de opvang van je kind?
Natuurlijk geven wij onze medewerkers ook nu de ruimte om de acties te ondersteunen, maar willen we ook dat de kinderopvang gewoon kan doorgaan. Daarom inventariseren we op dit moment wie en hoeveel van onze medewerkers meedoen aan de staking. Als hieruit blijkt dat aanpassingen nodig zijn op de locatie en je kind deze dag bijvoorbeeld op een andere groep wordt opgevangen of groepen worden samengevoegd, informeert de locatiemanager je hierover.

Meer info
Heb je nog vragen over de opvang op 14 september? Neem dan gerust contact op met je locatiemanager